Decan – Prof.univ.dr. Mircea ANGHELINU
Prodecan – Conf.univ.dr. Dănuț TANISLAV

Directori departamente:

Conf.univ.dr. Marian COSAC (Istorie)
Conf.univ.dr. Cristian SAVU (Educatie fizicã si sport)

Lect.univ.dr. George MURĂTOREANU (Geografie)

 

Consiliul Facultatii

Secretariat