Decan – Prof.univ.dr. Mircea ANGHELINU
Prodecan – Conf.univ.dr. Danut TANISLAV

Directori departamente:
Conf.univ.dr. Marian COSAC (Istorie)
Conf.univ.dr. Gica PEHOIU (Geografie)
Lect.univ.dr. Cristian SAVU (Educatie fizicã si sport)

Consiliul Facultatii

Secretariat