Centre de cercetare

Centrul de cercetare a Istoriei Relatiilor Internationale si Studii Culturale “Grigore Gafencu”

– Director Prof.univ.dr. Silviu Miloiu

Centrul pentru studiul mediului, habitatului, activitatilor motrice si de timp liber

– Director Prof.univ.dr. Constantin Pehoiu