Regulamente privind activitatea studentilor

RAPS (Regulament activitate profesionala studenti);

Regulament privind examinarea si notarea studentilor;

Regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti;

Regulament privind acordarea burselor pentru studenti – ciclurile de licenta si masterat;

Regulament privind acordarea burselor de performanta stiintifica;

Regulament privind acordarea burselor de performanta sportiva;

Regulament privind acordarea burselor de performanta cultural-artistica;

Grila pentru evaluarea activitatii studentilor.

Structura anului universitar 2021/2022
Burse studențești – 2021/2022

Regulament acordare burse studentesti;

Documente necesare:

(1) declarație burse (formular F.050.2010Ed.3);

(2) declarație de consimțământ;

(3) cerere de acordare: bursă de merit / bursă socială;

(4) declaratie pe propria răspundere;

(5) formular verificare conformitate dosar bursă socială;

(6) formular verificare conformitate dosar bursă medicală;

Burse Erasmus 2023/2024

criterii si calendar;

Tutoriat

indrumatorii de an;

consultatii Geografie;

consultatii Ed. fizica si sport;

consultatii Istorie.

Taxe scolarizare – anul universitar 2021-2022

cuantum taxe de școlarizare;

scutiri si reduceri de taxe.

Anunturi

Program EURO 200 – pentru achiziția unui calculator – cerere + declarație;

chestionar grad de satisfactie student (sau https://chestionar-studenti.ro/);