Regulamente privind activitatea studentilor

RAPS (Regulament activitate profesionala studenti);

Regulament privind examinarea si notarea studentilor;

Regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti;

Structura anului universitar 2023/2024
Burse studențești 

Regulament privind acordarea burse studențești – licență și masterat;

Burse Erasmus 2023/2024

criterii si calendar;

Tabere studențești – iarna 2024

Metodologia privind organizarea taberelor studențești;

Repartiție tabere pe facultăți;

Locație tabere studențești;

calendar depuneri cereri.

Tutoriat

îndrumătorii de an;

consultatii Geografie;

consultatii Ed. fizica si sport;

consultatii Istorie.

Taxe de școlarizare – anul universitar 2023-2024

cuantum taxe de școlarizare;

scutiri si reduceri de taxe.

Anunturi

chestionar grad de satisfactie student (sau https://chestionar-studenti.ro/)